خطوطی از علم الجمال(زیبایی شناسی) معماری اسلامی، به ویژه در بنای مسجد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

هنر معماری اسلامی جهات مختلفی برای بحث دارد که یکی از آنها می تواند مبحث زیبایی شناسی این هنر اصیل و قدیمی جهان اسلام باشد. آنچه تاکنون کار زیادی راجع به آن نشده و جا دارد که با معیارهای ویژه زیبایی شناسی اسلامی بدان پرداخته شود. آنچه گذشت مقدمه ای بود برای معرفی کتاب ارزشمندی در زیبایی شناسی هنر اسلامی که اخیرا توسط محقق عربی به زبان عربی تحت عنوان مدخل الی علم الجمال اسلامی از عبدالفتاح رواس قلعه جی در آمده و بخشی از آن طبعا به زیبایی شناسی معماری اسلامی اختصاص دارد. مولف در این بخش از کتاب ضمن بررسی موارد ظاهری و درونی این معماری بر طبق الگوهای اسلامی و شرعی نتیجه میگیرد که تمام موازین این معماری از آیین مقدس اسلام نشأت گرفته از جمله ظاهر مسجد با مناره و شبستان و صحن (مساجد اهل سنت) شباهت به کلمه الله دارد.کاشی های الوان و دینی است. کتیبه های اطراف کلام خداوند و رسول را بازگو می کنند و مقرنس ها و سردرها و غیره همگی نمادهایی هستند از آموزش های دیانت مقدس.

کلیدواژه‌ها