پیوند کاشیکاری سنتی و صنعت سرامیک

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

گرچه از کاشی معرق در این بنای یادبود استفاده کرده ام اما در جایی ضرورت امر اقتضا می کرد روشی دیگر غیر از مغرق کاشی هفت رنگ را به کار گیرم. راه های مختلفی را تجربه کردم نتیجه مطلوب حاصل نشد تا اینکه با یکی از کارخانجات تولید سرامیک صنعتی وارد مذاکره گردیدم. با کسب آگاهی از فرآیند تولید سرامیک توانستم در جایی از خط تولید وارد شده روی سرامیک صنعتی کاری هنری انجام دهم و پیام فرهنگی خود را ضبط و ثبت و مجددا آن را به خط تولید متعارف کارخانه بازگردانم.

کلیدواژه‌ها