طراحی، فرایندی خلاقه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

در فرهنگ و تمدن ما طراحی به عنوان یک ابزار در زمینه های مختلف نظیر هنرهای تجسمی ثبت وقایع تاریخی و روند پیش برد نظریه ها و اندیشه ها نقشی اساسی و بنیادی داشته است. با اینکه طراحی را عموما فنی مختص افراد مستعد در این زمینه می دانند ولی می توان گفت که طراحی برای ما عکس العملی است طبیعی و اغلب بی اختیار انسان ها در هر گروه سنی حتی در زمانی که مشغول فعالیت های دیگری هستند به طور غریزی طرحی بر روی کاغذ می کشند حتی کودکان خردسال که با مداد شمعی و یا ماژیک روی دیوار خطوطی ترسیم می کنند یا در نظر دارند چیزهایی را که می بینند به شیوه ای احساسی تعریف کنند یا تصاویری را که در ذهن دارند به نمایش درآورند و یا احساس خود را ابراز کنند هدف این مقاله تشریح این فرآیند حیاتی قابل دسترس و لذت بخش و سازنده است که ماهیتا فرآیندی است خلاقه.

کلیدواژه‌ها