نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

منظور از موقعیت سنج خورشیدی نموداری است که زوایای ارتفاع وسعت خورشید در یک عرض جغرافیایی معین را در روی جدول تقویمی مشابه زمینه تقویم نیاز آب و هوایی و یا تقویم نیاز به سایه و آفتاب نشان می دهد این نمودار برای نخستین بار در مسیر مطالعه مواقع سرد و گرم شهرهای ایران که گزارش آن در یکی از شمارهای قبلی نشریه صفه آمد توسط گروه تحقیق تهیه شده است و در فرایند طراحی همساز با اقلیم کارآیی بسیار دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solar declinator

نویسندگان [English]

  • Mahmood Razjouyan
  • Mansoureh Tahbaz

-

چکیده [English]

The following article introduces a new chart which bras been designed during a research work. With the application of this new chart the angles of solar altitude and direction, together with the need of sun and shade of every location could be easily obtained at the same time. As a result, rather than using the general methods of climatical design, such as formulas, diagrams and solar charts, which have proved 10 be more time consuming, the application of this new method could save an extreme amount of time for obtaining the same results.