نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

گاه به گاه که نوعی معماری به عنوان الگویی متعارف زمانه رایج می شود و غالب افراد جامعه مدنی هر چند کوتاه آن را پاسخی رضایتبخش به خواسته های خود می پندارند در این میان بسیار اندکند کسانی که ناخشنودی بدل راه دهند. و اندکتر از آنان نیز کسانی هستند که ناخشنودی خود را در قالب اظهارات صادقانه و آگاهانه با دیگران در میان بگذارند. از آنجا که اینگونه اظهار نظرها نقش سازنده ای در رشد جامعه معماری خواهند داشت " صفه" خود را متعهد به ایجاد فضای مناسب برای انتشار آنها می داند. در نوشتار زیر که متعلق به معماری جوان از دسته اخیر است. ضمن اظهار نارضایتی از الگوی متداول در کشور اسلامی ما خانه مطلوب یک مسلمان به تصویر کشیده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The liveable house

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Farzanyar

-

چکیده [English]

In this article the writer, a young architect, presents the desirable house of a muslim after revealing his dissatisfaction from the present styles of bulidings in the different Islamic states.