هنر و ریتم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

تنظیم زمانی و مکانی محرکهای محیطی از جمله وظایف معماری است که معمولا منجر به خلق نوعی ریتم می شود. به همین دلیل کمتر معماری است که با این پدیده نا آشنا باشد. با وجود این توصیف ریتم از زبان اندیشمندان غیرمعمار از جمله نویسنده این مقاله در آگاه سازی ذهن معمار و عملکرد آگاهانه او نقش سازنده ای می تواند داشته باشد. در مقاله زیر پس از توصیف پدیده ریتم در عرصه های مختلف هنر خاطرنشان شده است که معمولا ریتم موجود در یک اثر نقاشی یا معماری ریتمی دیگر از عرصه های شعر و موسیقی را تداعی میکند. تطابق میان انواع ریتم موجود و ریتم های تداعی شده برای رسیدن به احساس مطلوب و متناسب کلیت وجود ضروری میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art and Rythem

نویسنده [English]

  • Ashraf Mahmoudian
-
چکیده [English]

The chronical and cornological organization of environmental stimulants is among the objectives of architecture Which generally resulv, in the creation of a form of rythem hem. As a result, there are only a few architects who are unfamilliar with this concept. Nevertheless, the discription of rythem by other experts, and not jw.t architects in particular, may have a constructive role in the intametation of the architects mind and work.In this article the writer, having described rythem in the different artistic fields, has noted the fact that the attributed rythem in architecture and painting is much different from those in either poetry or music. The verification of the present form of rythem and those which have been recollected by the mind is a necessity when trying to reach the desiered feeling in the totality of existence.