یادگاری از گذشته(خانه آقای سجادی)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

چکیده

آنچه با عنوان بالا در هر شماره از این نشریه خواهد آمد حصل تلاش چندساله دانشجویان درس آشنایی با هنر و معماری اسلامی است. یکی از تمرینهای این درس "برداشت" کامل یک بنای دوره اسلامی ایران است. این برداشت به منظور مواجهه مستقیم با بناهای قدیم و دقت در جزء جزء آنها و همدمی و انس با معماری سنتی انجام میگیرد. در این تمرین پس از انتخاب یک بنای مهم و بازدید از آن ابتدا مجموعه ای از عکسها و پیش طرحها تهیه شده و سپس با اندازه برداری دقیق و کامل بنا با نقشه هایی با مقیاس بزرگ که همه جزئیات بنا را نشان دهد ترسیم میگردد.این نقشه ها معمولا عبارتنداز نقشه موقعیت بنا نقشه های طبقات، مقطع-نماهای لازم و حداقل یک پرسپکتیو ایزومتریک
بناهایی که برای معرفی در این شماره در نظر گرفته شده خانه ایست در شهر کاشان از دوره قاجار.دوره قاجار را بر خلاف نظر مستشرقین باید یکی از غنی ترین دوره های تاریخ معماری ایران دانست.د.ره ای که تحولات جدیدی در سنتهای قدیم طراحی پدید می آورد.تحولاتی که میتوانند سرآغاز فصلی نو در این معماری هزارساله محسوب شوند.بررسی حتی اجمالی معماری دوره قاجار را البته مجالی دیگر میطلبد و در این مختصر تنها میتوان گفت که معماری این دوره شاخه های مختلف دارد که بعضی ار انها در راستای اصیل معماری این دوره که اتفاقا کمتر از دیگر شاخه ها بر روی آن مطالعه شده حال انکه شاید بیش از بقیه اهمیت داشته باشد معماری خانه هاست.اغلب بافتهای مسکونی سنتی ما در شهرهای مختلف که متاسفانه امروزه رو به انهدام دارند، متعلق به همین دوره اند.برداشت این بنا توسط دانشجویان دانشکده،خانمها پریسا اتحاد،مژگان صفایی راد و مریم ریاحی زاده در سال 66 انجام شده است.

کلیدواژه‌ها