معرفی و ارزیابی مهمان‌سرای سبز دانشگاه یزد با استاندارد «LEED v4»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معمارى، دانشکدة هنر و معمارى، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکدة هنر و معمارى، دانشگاه یزد

چکیده

امروزه معماری سبز، با هدف کاهش مصرف منابع، حفظ محیط زیست، و ارتقای سلامتی انسان، یکی از مهم­ترین و ضروری­ترین رویکردهای معماری به­شمار می­آید که لازم است در ایران بر جنبۀ عملی آن تأکید بیشتری شود. علی­رغم معماری تاریخی و غنی ایران که تقریباً با معیارهای امروزی معماری سبز مطابقت دارد، اخیراً در کشور پروژۀ موفقی در این زمینه ساخته نشده است. بنابراین «مهمان­سرای سبز» با هدف ایجاد یک پروژۀ سبز واقعی در یزد با استفاده از تجربیات مدیر پروژه، به­ویژه در «خانۀ خورشیدی» خود، در قالب یک معماری گلین آغاز شد تا، پس از موفقیت، در آینده نیز ترویج شود. این ساختمان کوچک و ساخته­شده از خشت­وگل سیستم­های تهویه مطبوع مکانیکی ندارد و نیازهای مربوط به آسایش حرارتی در آن از طریق به­کارگیری استراتژی­های غیرفعال تأمین می­شود. همچنین برای اثبات ادعای سبز بودنِ بنا لازم بود ارزیابی گردد که برای این کار، گسترده­ترین استاندارد جهانی ساختمان سبز (LEED) انتخاب و چک­لیست مفصلی با نام “LEED v4 for Building Design & Construction: Homes and Multifamily Low rise” تحت این استاندارد از سوی نگارندگان ترجمه و اطلاعات مورد نیاز در آن وارد شد؛ که درنهایت، دستیابی پروژه به 67 امتیاز پس از ارزیابی، بیانگر سطح بالای طراحی سبز آن بوده و درنتیجه­، فرضیۀ تحقیق (نشان نقره) با نتیجه­ای بهتر (نشان طلا) به اثبات رسید. در این مقاله بر معرفی پروژه، استراتژی­های غیرفعال به کار گرفته­شده، شاخص­های طراحی سبز، و همچنین عرضۀ اسناد و مدارک ارزیابی با «LEEDv4» و نشان دادن چگونگی کسب امتیازات سعی شده است.

کلیدواژه‌ها


مدارک پژوهشکدۀ بین­المللی بادگیر یزد.
وب­سایت دانشگاه یزد:
(https://yazd.ac.ir/university/home/introduction).
 
Grondzik, Walter T. & Alison G. Kwok. Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 12th Edition, New Jersey: Willey, (2014), p.15.
Ragheb, Amany & Hisham El-Shimy & Ghada Ragheb. “Green Architecture: A Concept of Sustainability”, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, 216 (2016), p. 778.
Soleymanpour, Rana & Nastaran Parsaee & Maryam Banaei. “Climate Comfort Comparison of Vernacular and Contemporary Houses of Iran”, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201 (2015), p. 51.
USGBC (شورای ساختمان سبز ایالات متحده)
https://www.epa.gov/watersense/water-budget-tool
http://leed.usgbc.org/leed.html
https://new.usgbc.org/leed-v4
https://www.usgbc.org/credits?Rating+System=%5B%22Homes%22%5D&Version=%5B%22v4%22%5D