اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این مقاله اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت و زیباشناسی و راحتی و آسایش و امنیت و رشد کودکان و هویت اجتماعی و سایر مسائل مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصان و صاحب نظران ایرانی بررسی شده است تا عوامل موثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج شود. حاصل چنین است: عامل اول، آسایش درون خانه (فیزیکی)، عامل دوم، بازی پذیری فضاهای باز و چندمنظوره برای کودکان، عامل سوم، هویت اجتماعی، عامل چهارم، نظم اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Social Sustainability in Residential Complexes, From the Perspective of Iranian Experts

نویسندگان [English]

  • Parvin-Alsadat Sajjadi Ghaem-Maghami 1
  • Shahram Poordeihimi 2
  • Esmail Zarghami 3
1 Assistant Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science & Technology
2 Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, Shahid Rajaee University
چکیده [English]

In the present article, principles of sustainability in residential complexes; e.g. justice, aesthetic, convenience and comfort, security, child development, social identity; are studied from a social perspective. For this purpose, social sustainability of residential complexes from the perspective of Iranian experts and specialists is studied to determine the effective factors on the principles of sustainability in residential complexes. This has concluded to the following factors: comfort inside the house (physical), playfulness of multifunctional and open spaces for kids, social identity, and social order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Complex
  • Social sustainability
  • Comfort
  • order
  • play
  • identity