کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی پروژه های ساختمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهیدبهشتی

2 --

چکیده

کیفیت طراحی ساختمان تاثیر بسزایی در افزایش ارزش ساختمان دارد و کارفرمایان سعی در افزایش ارزش ساختمان از طریق بهبود طراحی دارند برای نیل به این هدف دو روش پیش روی هر کارفرماست. روش نخست، انتخاب مشاور با صلاحیت برای طراحی و واگذاری مسئولیت طراحی به آن و روش دوم، تولید گزینه های متعدد طراحی، از طریق روش هایی همچون مهندسی ارزش است. روش دوم، تولید گزینه های بهتر را با توجه به نیازهای خاص کارفرما و با تمرکز بر حلقه های مفقوده ارزش و تفکر گروهی امکان پذیر می کند. ضمنا روش دوم با تعدد گزینه های پیشنهادی، نیازمند تعریف معیارهای ارزیابی گزینه هاست. با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید معماری و عمران این دانشگاه ها این معیارها به دست آمد: صرفه جویی در انرژی، قابلیت دسترسی، تامین خواسته های کارفرما، کارایی پلان، پایداری، ایمنی، زیبایی، عملکرد انسانی، توسعه پذیری، اجرایی بودن طرح، هزینه ی اولیه، هزینه دوره عمر، محیط زیست، و استفاده بهینه از زمین. در ادامه مقاله نتایج کار کارگاه مهندسی ارزش در یک پروژه نمونه آمده است.

کلیدواژه‌ها