مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

آنچه امروزه عملکرد می خوانیم حاصل تعاریف نظری در آرا و نظریه های معماران و صاحب نظران تاریخ نظریه پردازی معماری و به ویژه در قرن بیستم است. تامل در چیستی این مفهوم و فهم معنای حقیقی آن نیازمند مطالعه چیستی آن در آرای بزرگانی است که سهم عمده ای در تحول مفاهیم بنیادین نظریه پردازی معماری داشته اند. این مقاله می کوشد تا با مطالعه آرای لویی کان در باب معماری، به بررسی و تبیین چیستی مفهوم عملکرد در  آرای او بپردازد. این مقاله در دو بخش اصلی ارائه می شود. در بخش نخست، اندیشه لویی کان در باب معماری مطالعه و بررسی می شود. در این بخش، بر اساس واژه ها و اصطلاحات بنیادینی که لویی کان به خود به کار برده است و مطالعه دیدگاه های نظری او، زیر بنای فلسفی تفکر او در باب معماری تفسیر می شود. در بخش دوم، بر اساس اندیشه لویی کان در باب معماری، تلاش می شود تا مفهوم عملکرد تفسیر تبیین شود. این مطالعه بستر نظری ای برای مطالعه بنیادین در باب مفهوم عملکرد در نسبت با معماری را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of “Function” in the Thought of Louis Kahn

نویسنده [English]

  • Afra Gharibpour
Assistant Professor, University College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

What we identify today as function is a result of theoretical definitions in opinions and theories of architects and architectural historians, particularly in the 20th century.Contemplating the essence of the concept of function and understanding its true meaning requires a study of its meaning in the ideas of that have had a major part in the evolution of fundamental concepts of architectural theorizing. This article is an attempt to review and define the meaning of the concept of function in the thoughts of Louis Kahn by studying his ideas in architecture.This article consists of two main sections; in the first section, the thoughts of Louis Kahn in architecture are studied. In addition, based on the fundamental terms and expressions used by Louis Kahn and by studying his theoretical views, the philosophical basis of his thoughts in architecture is interpreted. The second section, based on his thoughts in architecture, tries to interpret and define the concept of function. This study provides a theoretical context for the fundamental study of the concept of function in regards to architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • function
  • theory
  • Louis Kahn