طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 --

2 استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از زباله های ماندگار و تجربه ناپذیر در ساخت دیوار با هدف کاهش مصرف انرژی. این دیوار انباره ذخیره آبی است. سبک است و مصالح آن بطری های پلاستیکی است. این بطری ها برای ذخیره انرژی خورشیدی از آب پر شده است و در بین دو جداره به گونه ای محصور است که ایستایی دیوار هم تامین می شود. جداره خارجی پلی کربنات دو جداره شفاف و نورگذر است تا بطری ها انرژی خورشیدی را بدون مانع دریافت کنند. جداره داخلی کدر و ضد آتش است. از پرده های برزنتی که لایه داخلی آن منعکس کننده است در جلوگیری از هدر رفتن گرما استفاده شده است. این دیوار در فصول سرد سال در طول روز قادر به جذب انرژی خورشیدی است. در هنگام شب با گستراندن پرده برزنتی گرمای ذخیره شده عمدتا از طریق جابجایی به داخل منتقل می شود. در فصول گرم در طی ساعات روز پرده برزنتی دیواره را از تابش مستقیم آفتاب محفوظ می دارد و در طول شب با برداشتن پرده این گرما به محیط خارج داده می شود. این دیوار بسیار سبک و عایق حرارت و صوت است.

کلیدواژه‌ها