نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

چکیده

محدود بودن منابع فسیلی و آلودگی های ناشی از استفاده از این گونه منابع جوامع اندیشمند را بدان واداشته که از انرژی های نو به جای منابع فسیلی استفاده کنند. امروزه بعضأ به سبب ضعف در طراحی ساختمان ها درصد قابل ملاحظه ای از انرژیهای اولیه صرف گرم کردن، خنک کردن، و نوررسانی آن ها می شود. با اندکی توجه به اصول طراحی منطبق با اقلیم و به کارگیری انرژی های تجدید شونده،می توان مصرف انرژی را در بناها تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد. ایده پیشنهادی این مقاله سیستمی را ارائه میکند که میتواند جایگزین دیوار جنوبی نمای ساختمان ها شود. بر اساس این ایده در طول زمستان حرارت تا هنگام غروب در دیوار ذخیره شده و پس از غروب خورشید انرژی ذخیره شده شروع با بازتاب میکند. در طول تابستان نیز با استفاده از برودت تبخیری همراه تهویه عبوری می توان شرایط مطلوبی را فراهم کرد. این ایده که برای اولین بار در جهان ارائه می شود، نسبت به سیستم های قدیمی فلیکس ترومب که در سال 1966 در فرانسه پیشنهاد شده مزایا و کارکردهای بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Passive Heating and Cooling Wall

نویسنده [English]

  • Zahra Ghiabaklou

Associate Professor, Collage of Fine Arts, Faculty of Architecture, University of Tehran

چکیده [English]

An efficient energy conservation method in buildings is through solar thermal space conditioning by passive solar design. Proper implementation of passive solar building design substantially reduces heating and cooling needs and thus yields significant energy savings. In dry climates, increased evaporation of moisture from human body causes discomfort. This paper explains a proposed passive evaporative system for heating and cooling of buildings in arid areas. In this system, a special cavity wall on the south façade provides passive heating and cooling. Misting nozzles are used to increase evaporation and minimize moisture carry-over. This low-cost system has several advantages in provision of comfort in hot arid areas as compared to the conventional Trombé wall.

  1. Richards, J. H. and Marriott, C. "Effect of relative humidity on the rheologic properties of bronchial mucus". in American Review of Respiratory Disease, no. 109, (1974), pp. 484-486.
  2. Thom, E. C. and Bosen, J. F. The discomfort index, Weatherwise, (April 1959), pp. 57-60.