از سرشک تا پارگیناطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آب، به ویژه در دیاری کم آب چون ایران زمین، جایگاهی مهم در تکوین و بقا و در صورت و حیات شهرها داشته است؛ اما در شناخت شأن آب در شهر ایرانی نمیتوان به همین محدودیت آب وهوایی بسنده کرد. آنچه جایگاه آب در شهر ایرانی را پدید آورده است مجموع های از عوامل است در دامنه ای از خیال و ذهنیت ایرانیان تا عوامل مادی و جغرافیایی. جایگاه آب در شهر ایرانی مجموعه ای است از ذهن و عین؛ و لازمۀ شناخت نسبت میان آب و شهر ایرانی شناخت این پدیده در همۀ مراتب است، از خیال تا واقعیت. برخی از ویژگیهای این مجموعه در مظاهر فرهنگ ایرانی به ظهور رسیده است. از جملۀ این مظاهر متون فارسی است. در این مقاله، مراتب گوناگون حضور آب در شهر و نسبت آن دو در متون مهم نثر فارسی سده های نخست اسلامی معرفی و بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Tear to Sewer; Water and City in Persian Prose in the First Islamic Centuries

نویسنده [English]

  • Mehrdad Qayyoomi Bidhendi
Assistant Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Water, especially in an arid land like Iran, had an important role in cities, in their formation and survival, their form and structure, and their life. However, to reach a proper understanding of the role and status of water in Iranian/ Persian city, one cannot limit himself to climatic factors and constraints. What has created the status of water in Iranian city is a constellation of factors from Iranian imagination and mentality down to material and geographical determinants. A proper understanding of the relation between water and city requires comprehension of this phenomenon in its different degrees from by imagination to reality. Some of the characteristics of the phenomenon have appeared in Iranian cultural manifestations including Persian literature. In this article, I will study the matter in Persian prose from the early Islamic centuries.