مانی و تاثیر او بر هنر دوره خود

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این نوشتار در ابتدا به اختصار به زمینه زندگی مانی ، وضعیت سیاسی ، فرهنگی و مذهبی بین النهرین در زمان تولدش و خاستگاه طبقاتی او می پردازیم. سپس جهان بینی مانی ، عقاید او در مورد ادیان دیگر و خاستگاه کیش مانی را مطالعه خواهیم کرد و به صورت بسیار مختصر به حکمت عملی مانویان اشاره ای خواهیم کرد. محتوای کتاب های مانی و نحوه نگارش آنها و تاثیر مانی بر ادبیات زمان خود از بخش های پر اهمیت نوشتار حاضر است. در این مقاله همچنین هنر اصلی مانی که نگارگری است مطرح و نفوذ هنر او در معماریعصر خود به بحث گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Manichaeism on its Contemporary Arts

نویسنده [English]

  • Gisoo Ghaem
Faculty Member, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Manichaeism is a dualistic religious system with Christian, Gnostic, and pagan elements, founded in Persia in the 3rd century AD by Manes (c.216 AD–c.276 AD). It is based on a supposed primeval conflict between light and darkness.Unlike his preceding prophets whose preaching were collected by their disciples, Manes, a skillful painter and inventor of calligraphic style, wrote and illuminated several books to elaborate his teachings. Manichaean text were thus illustrated, illuminated and elaborately bound. Manichaeism was therefore not only influential as a religion, but also seminal in art and architecture.