بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه هنر

3 ندارد

چکیده

در نظام مدیریت شهری ایران ، شهردار یا مدیر شهر را اعضای شورای شهر به طور غیر مستقیم بر می گزینند. به دلیل نقایص موجود در کاربرد این الگو در ایران ، نظام اداره شهر در ایران با مسائلی چون بی ثباتی سمت مدیر شهر، تفکیک نشدن رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی ، ضعف رهبری سیاسی ، بی توجهی به موضوع نظارت و تعادل بخشی در روابط شورا و مدیر شهر و به تبع اینها با پیامدهایی چون نقصان کارآیی ، شفافیت ، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مواجه است. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین نقایص موجوددر الگوی غالبا اداره و مدیریت شهر (روابط شورا- مدیرشهر) و نیز بررسی امکان اصلاح و بهبود آن از طریق تغییر روش انتخاب شهردار به صورت مستقیم است. تغییر نظام انتخاب شهردار به صورت مستقیم و مقتدر سازی شهرداران روندی روبه رشد در بسیاریا ز کشورهاست و به دلایل گوناگونی چون افزایش قدرت شهرداران و تقویت رهبری سیاسی ، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران شهری و ارتقای مشارکت مردم صورت می گیرد ، ارزیابی صورت گرفته در تحقیقی که پایه این مقاله را تشکیل می دهد حاکی است که در صورت کاربرد روش انتخاب مستقیم شهردار درایران ، شاخص های حکم روایی شهری ارتقا خواهد یافت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of effects of Direct Election of Mayors in Improving Iran’s Urban Governance Indicators

نویسندگان [English]

  • Abbas Ahmad Akhoundi 1
  • Naser Barakpour 2
  • Iradj Asadie 3
  • Maysam Basirat 3
  • Habibollah Taherkhani 3
1 Faculty Member of University of Tehran, Institute for North American and European Studies
2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, University of Art
3 PhD Student, School of Urban Planning, University College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Comparable to the general Council-City Manager Model, Iranian citizens indirectly elect their mayor through the vote of city councilors. This creates problems such as instability of city manager in his/her position, non demarcation of political leadership from expertise-based management, weak political leadership, insufficient concern for sectoral check, and inadequate balance in council-city manager relations. This will in turn lead to lack of efficiency, transparency and accountability.This paper attempts to investigate problems in the currently dominant urban management model. To enhance mayors’ authority, reinforce political leadership, increase responsibility and accountability of city managers, and boost public participation, several countries are substituting indirect selection of mayors with direct elections. The evaluation in the paper, suggests that direct election of mayors in Iran improves urban governance indices.