تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال 1378 دوره کارشناسی ارشد پیوسته معماری به کارشناسی پیوسته معماری تغییر یافت . این امر روند راه اندازی رشته معماری را در دانشگاه های شهرستان ها، که از سال 1368 آغاز شده بود، تسهیل و تسریع کرد، به نحوی که در سال 1386 جمعا تعداد 3209 دانشجو در دانشگاه های سراسری، دانشگاه های غیر انتفاعی ، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی پذیرفته شدند. رشد کمی و بسیار سریع دانشجویان معماری در دوره کارشناسی این سوال را مطرح می کند که آیا این رشد متضمن حداقل کیفیت آموزشی نیز هست یا خیر ؟ مقاله حاضر ضمن ارائه جمع بندی نظر تعدادی از صاحب نظران و مدرسان رشته معماری در باره محصول دوره کارشناسی معماری به بررسی وضعیت دو مولفه تاثیر گذار بر کیفیت آموزشی این رشته یعنی طول دوره آموزش و توانایی کادر آموزشی دانشگاه ها می پردازد و در انتها به نکاتی در جهت بهبود شرایط آن اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Quantitative Growth in Bachelor Degree in Iranian Universities

نویسنده [English]

  • Zahra Taghi
Faculty Member, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Since 1999, the continuous Master of Architecture courses were reduced to Bachelor level. This accelerated the launch of such courses since 1989 so that by 2007 a total of 3,209 students were studying for a B Arch degree in various schools in Iran. This significant increase in the number of students has caused concerns on ensuring a minimum educational standard. This paper surveys views of architecture professors on the output of B Arch courses. The impact of two important factors on the quality of education—length and faculty capacity—is then assessed. On this basis, recommendations are made for improving the quality of these courses.