دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینۀ برنامه‌ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونۀ موردی: محلۀ نارمک شهر تهران

فرشاد شریعت پور؛ مصطفی بهزادفر

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.4.93

چکیده
  شهر تهران در سال‌های آینده، با توجه به رشد جمعیت و پیچیدگی‌های روزافزون، با چالش‌های گوناگون روبه‌رو خواهد شد، بنابراین وظایف مدیریت شهری پیچیده‌تر می‌شود. اغلب ابزارها و روش‌های موجود در زمینۀ شهرسازی مبتنی بر رویکردهای ایستا هستند و تعداد محدودی از ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌های مربوطه درگیر می‌کنند. در همین خصوص یکی از ...  بیشتر