دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم

اسدالله جودکی عزیزی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 133-148

چکیده
  مجموعۀ ارگ بم مهم‌ترین اثر معماری شهر بم در استان کرمان است. این ساختار شهری، به‌رغم انجام پژوهش‌های گوبه، نوربخش، عدل، و آذرنوش، هنوز آن‌چنان که شایسته است به‌دقت بررسی نشده است. ویژگی‌های شهرسازی مجموعه از جمله موضوعاتی است که در مورد آن سؤالات بی‌پاسخی مطرح است. به‌رغم اشارۀ پاره‌ای از پژوهش‌ها به تعداد و موقعیت دروازه‌ها، ...  بیشتر

آسیب شناسی مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران

مجتبی حسینعلی پور؛ افشین ابراهیمی

دوره 15، 2-1 ، آبان 1384

چکیده
  به رغم رشد قابل توجه مهندسی ساختمان در بعد طراحی و محاسبات در کشور، بعد اجرا هنوز با مشکلات بزرگی روبرو است که مشکلات فراوان پروزه های ساختمانی کشور از نظر فنی، زمانی و مالی از آثار آن است.مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران با ضعف ها و آسیب های فراوانی رو به رو است که باید شناسایی شود و برای رفع آن ها راه حل ارائه شود. در این مقاله با بررسی ...  بیشتر