چرا ساختمان ها ترک می خورند

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در این نوشتار علل ترک خوردن ساختمان ها مورد بررسی قرار گرفته و با توضیحات و تصاویر بعضی از مشکلات تبیین شده است. مقاله می کوشد تا موجبات تفهیم عوامل موثر در ترک خوردگی را فراهم آورد و از این طریق احتمال تشخیص و تعمیر صحیح را افزایش دهد. مسلما اجتناب از برخی اشتباهات، مشکلات بعدی را در ساختمان ها جدیدی کاهش خواهد داد و به طرح و نحوه ساخت بهتر منجر خواهد شد. در کالبد بسیاری از ساختمان ها ترک خوردگی رخ می دهد این مساله اغلب سریعا بعد از ساخت بنا و زمانی که مصالح متعدد در حال خشک شدن هستند و گاهی پس از آن اتفاق می افتد.

عنوان مقاله [English]

...