استاد پیرنیا، از نگاهی دیگر

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

نوشتار حاضر گزارشی تحلیلی از یک دوره هجده ساله مدرسه سازی در تهران و حومه آن است که توسط دفتر فنی اداره ساختمان وزارت فرهنگ سابق به سرپرستی استاد فقید محمد کریم پیرنیا انجام شده است. دوره ای که در طی آن بیش از سیصد مدسه ساخته شد که بعدها از طرف یونسکو به عنوان نمونه مدارس ارزان قیمت برای جهان سوم معرفی گردید. عمده اطلاعات درباره این مدارس که به علت تامین بودجه آن ار پنج درصد عوارض دریافتی شهرداری تهران به مدارس صدی پنج معروف است، به وسیله مرحوم استاد پیرنیا در اختیار ما قرار داده شده، و نیز برداشت نقشه از تعداد شش مدرسه به عنوان نمونه مدارک تصویری اطلاعات فوق را تکمیل کرده است.

عنوان مقاله [English]

...