یادگاری از گذشتهمدرسه امام خمینی یزد

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در میان آثار معماری اسلامی ایران مدارس جایگاه ویژه ای دارند. هرچند نمونه های این بناها از همه قرون گذشته باقی نمانده است اما بررسی مصادیق باقیمانده نشان می دهد که مدارس همچون مساجد و آرامگاه ها مورد احترام و توجه خاص مردم بوده و همواره در برپایی و زیبایی هر چه بیشتر آن ها تلاش شده است. به شهادت متون تاریخی در همه دوران ها مدارس بزرگ معتبری در شهرهای مختلف این سرزمین وجود داشته است اما چنانکه آمد متاسفانه آثار تاریخی بجا مانده همه دوران ها را در برنمی گیرد. از جهت معماری مهمترین آثار باقی مانده مدارس متعلق به قرن نهم و دوران تیموریان و نیز زمان صفویان و قاجاریان است

عنوان مقاله [English]

...