نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه مطالعه سرعت جریان هوا در مرحله طراحی برای مناطق شهری به جهت نیل به آسایش گرمایی، راحتی رفتاری، پرهیز از آلودگی های هوا ضرورت پیدا کرده است حتی در بعضی ممالک رفتار و سرعت باد در مناطق در دست طراحی و تغییرات آن ها نسبت به وضعیت قبل از ساخت و ساز در همان مناطق اجباری است. برای تعیین رفتار و سرعت باد در بافت های مصنوع، نیاز به تئوری تببینی معتبر وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر این تئوری در دست نیست . در مقابل امروزه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در تونل باد ناظر بر همین مسئله است. با اتکا به این یافته ها، تهیه رهنمودهای کاربردی جهت معماری و طراحی شهری میسر می گردد. در مقاله حاضر، ضمن پیمایش تحلیلی از مطالعات موجود، معیارهای طراحی، برای یک نمونه از بافت های متداول شهر سازی امروزی ارایه شده است. امید است در شماره های بعدی صفه مجال بحث درباره نمونه های دیگر فراهم آید. تا از این طریق مجموعه جامع و کاملی در اختیار معماران و طراحان شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aerodynamics of Architecture and Building Complexes

نویسنده [English]

  • Mahmood Razjouyan

-

چکیده [English]

Today, the study of the speed of wind has become important in the design of urban regions due to their effect on human comfort, human behaviour and the reduction of air polution. In some countries, the analytical study of the speed and behaviour of wind in the areas undergoing constructional and reconstructional works, with regardes to the preconstructional operations, has become a necessity. In order to designate the speed and behaviour of wind in a contemporary urban texture, a general and positive theory is needed. Unfortunatly, this theory is not yet availabe. On the other hand, a great majority of experiments concluded within the wind tunnel are based upon this subject. Hence, on the basis of the results of such experiments, the presentation of guidelines for architects and urban designers becomes possible.