نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

فن احیاء که زیر مجموعه "مرمت" به مفهوم عام آن است، در دهه های اخیر مورد توجه جهانی قرار گرفته و امروزه کاربرد گسترده ای در بافت شهرهای تاریخی و فرهنگی دارد. با توجه به اینکه در سال های اخیر نیز این فن عنایت مسئولین اجرایی و مدیران فرهنگی کشور و حتی مردم قرار گرفته مقاله حاضر در جهت معرفی و تعیین محدوده های احیاء، تهیه و ارئه شده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rehabilitation, the Concession of New Life to Old Buildings

نویسندگان [English]

  • Farhad Fakhar Tehrani
  • Ahmad Asgarian jedi
  • Bahram Ghadiri

-

چکیده [English]

Rehabilitation and reconstruction, its more commonly known branch, have been highly regarded in the previous decades throughout the world. With regardes to the consideration of this field by executives, cultural directors and even the public in the previous years, the present article aims at the introduction and designation of the boundaries of rehabilitation.