یادگاری از گذشته (مسجد جامع قم)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

مسجد جامع قم در محله مسجد جامع با فاصله اندکی در شمال بازار و میدان کهنه قرار گرفته است. در مجاورت این مسجد مدرسه علمیه جانی خان واقع است. سردرهای این دو بنا روبروی یکدیگر در دو سوی کوچه قرار گرفته و جلوخان مشترکی را برای هر دو ساختمان پدید آورده اند. اختلاف نظر در مورد تاریخ بنیاد مسجد ظاهرا از یکی دانستن مسجد جامع فعلی و مسجد جامع قدیم قم ناشی شده است دقت در وضعیت فعلی مسجد روشن می سازد که بخش های مختلف آن به دوره های گوناگون تعلق دارد بنای گنبد خانه مسجد قدیمی تر از سایر قسمت ها و شبستان شرقی نیز مقدم بر شبستان غربی بنظر می رسد. تاریخ کتیبه های موجود در نقاط مختلف بنا 1246 و 1248 هجری قمری است سردر نیز متعلق به نیمه دوم قرن سیزدهم است و ظاهرا در همین سالها در مسجد تعمیراتی شده است.

کلیدواژه‌ها