نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

بنای موصوف از طرح های بسیار دیدنی و پیچیده /ای ام پی مهمار معروف چینی الاصل آمریکایی است. این ساختمان پوششی عظیم دارد که در نوع خود بی نظیر است پوشش شامل قاب فضایی یکپارچه و پلکانی با وسعت تقریبی 84000 متر مربع می گردد که عمق آن در باریکه ستون ها تغییر کرده و به چندین برابر افزایش می یابد. پوشش با جزئیات اتصالی بی نظیر خود از نقطه نظر ساخت و کنترل و اجزاء از تکنیک های ویژه ای برخوردار است.یکپارچگی و عمق متغیر قاب فضایی ناشناخته ها و مشکلات فنی متعددی را در مراحل مختلف طراحی، محاسبات، ساخت و اجراء پوشش به وجود آورد و تنها با بهره گیری گسترده از مدل و آزمایش، اطمینان کافی از عملکرد نهایی قاب به دست آمد و پوشش در کنترل طراحان سازه قرار گرفت. با توجه به ویژگی های این پوشش گزارش کوتاهی در این زمینه تهیه شده است که در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها