کتابشناسی شهرهای ایران قسمت دوم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این شماره کتابشناسی موردی شهرهای ایران که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیده در معرض استفاده علاقمندان قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها