خانه مرتاضیون

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

بنایی که برای معرفی در این شماره انتخاب شده است بنای خانه مرتاضیون در شهر شهر یزد است خانه مرتاضیون نیز مانند اغلب بناهای مسکونی به جا مانده در شهرهای سنتی ما،متعلق به دوره قاجار است.دوره قاجار از مهمترین دوره های تاریخ معماری ماست و شاید در خانه ها، بهتر از هرجای دیگر به توان مشخصات معماری این دوره را مورد مطالعه قرار داد برداشت این اثر در سال 1371 توسط دانشجویان دانشکده محمدرضا هوبخت، محسن صادقپور فرج، فرهاد میرزایی و مرجان مظفری انجام گرفته است.مطالعه معماری خانه های سنتی امروز از چند نظر حائز اهمیت است اول آن که نسبت به بناهای عمومی در خانه ها با فضاها و ترکیبات فضایی متنوع تری روبرو هستیم و از این راه بهتر می توان با خلاقیت ها و ابداعات معماران سنتی در طراحی "آشنا شد و از آنها در این زمینه درس معماری گرفته دوم آن که علیرغم کثرت خانه های به جا مانده نسبت به بناهای عمومی این آنار به ندرت مورد توجه محققان قرار گرفته و اطلاعات بسیار کمی از آنها به صورت مدرن وجود دارد سوم آن که متاسفانه امروزه خانه های سنتی به دلایلی که ذکر آنها خارج این مقاله است بسیار بیش از بناهای عمومی در معرض اتهدام و نابودی قرار گرفته اند. به قولی، امروز آخرین لحظات فرصت تاریخی ثبت و ضبط به این میراث غنی فرهنگی و هنری است تا حداقل نمودن ار آن به آیندگان منتقل گردد.

کلیدواژه‌ها