اصلاح نظام آموزش طراحی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

والتر کروپیوس در سال 1938 در دانشگاه هاروارد به فعالیت مشغول شد و تجربیات باوهاوس را در مقابل روش آکادمیک که میراث مدرسه بزار بود تحت عنوان آموزش معماری مدرن برای نخستین بار در آمریکا به کار گرفت مقاله اصلاح نظام آموزش طراحی که در سال 1983 در یک مجله علمی آموزشی آمریکایی به رشته تحریر در آمده است. پس از حدود نیم قرن که از آغاز به کارگیری روش جدید آموزش معماری در آمریکا توسط کروپیوس و همفکرانش می گذرد این روش را بوته نقد و بررسی کشانده است.مقاله مزبور که ترجمه آن از نظر خواهد گذشت به این منظور انتخاب شده تا شاید هشداری باشد در جهت به خود آمدن و آگاهانه کار برداشتن دست اندرکاران آموزش معماری در کشور ما کشوری که بر خلاف سابقه تاریخی و فضای معماری از نظر شیوه های آموزش مدرسه ای برای حرفه معماری خالی از زمینه های تاریخی است.

کلیدواژه‌ها