تاثیر سایه سازها بر میزان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

اساسا در زمستان ها کسب انرژی خورشید از طریق پنجره ها در اقلیم های شبه استوایی یکی از منابع غنی به شمار می آید لیکن در تابستان ها که سیستم های برودتی مورد نیاز است. نفوذ تشعشعات خورشید از طریق پنجره ها به داخل ساختمان موجب ناراحتی می گردد. در این مقاله تاثیر دو دسته سایه سازه ها یعنی سایبان ها و ایوان ها به روی تابش مستقیم و تشعشع پراکنده خورشید مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از سه گونه پنجره به شکل های مختلف ولی با سطوح مساوی استفاده شده است. لازم به یادآوری است که پنجره ها جهت ارتباط بصری انسان با فضای بیرون و نیز استفاده از نور طبیعی روز در طراحی مورد نظر طراحان قرار می گیرند. بهمین دلیل بحث درباره همه موارد مجال دیگری را می طلبد که امید است توافق آن به زودی حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها