مدرسه امام خمینی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ندارد

چکیده

انتخاب یک اثر برای معرفی در این نشریه دو معیار اساسی دارد. از یک سو بنای برگزیده شده باید از ارزش های معماری قابل توجهی برخوردار باشد و از سوی دیگر در کتب و مقالات گوناگون کمتر از آن سخن باشد. اثر برگزیده برای این شماره نشریه نیز هر دو خصیصه مذکور را داراست. این اثر مدرسه امام خمینی کاشان نام دارد که طبق اطلاعات موجود مدرسه ای از دوره فتحعلیشاه قاجار است. این بنا نمونه کاملی از مدارس این دوره محسوب می شود. آنچه با عنوان بالا در هرشماره این نشریه می آید حاصل تلاش چندین ساله دانشجویان درس آشنایی با هنر و معماری اسلامی است. یکی از تمرین های این درس برداشت کامل از یک بنای دوره اسلامی ایران است. این برداشت به منظور مواجهه مستقیم با بناهای قدیم دقت در جزء جزء آنها و بالنتیجه همدمی و انس وجودی با معماری سنتی انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها