تقویم نیاز به سایه و آفتاب

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

-

چکیده

امروزه برای معماری همساز با اقلیم معمارهای کاربردی کافی در اختیار طراحان قراردارد و از این جهت تصمیم گیری در زمینه های مختلف از انتخاب بستر و جهت ساختمان و طراحی محوله گرفته تا طراحی حجم و جدار خارجی ساختمان – آسان شده است. ولی باید توجه داشت که استفاده از این معیارها بدون اطلاعات لازم از مواقع سرد و گرم مکان مورد مطالعه میسر نیست. مقاله حاضر که شامل تقویم مواقع گرم نیاز به سایه و مواقع سرد نیاز به آفتاب 43 شهر ایران است با توجه به این نیاز تهیه شده است و با یک مقدمه آغاز می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time -Table for the_ Need of Sunshine & shade

نویسنده [English]

  • Mahmood Razjouyan
-
چکیده [English]

Today the making of Architecture in congruence withclimatical conditions has become convenient due to the general standards in practice. Therefore decision making in the process of site selection , landscape design and building orientation , not forgetting the design of the volume and the outer surface of the building , has become an easy task.It must be noted, however, that such standards could never be acheived with out information regarding the cold and hot periods of the location.The present article which consists of a time-table of the hot hours of the day in need of shade and cold hours which require sunshine , in 43 different cities of Iran , has been based upon the results of a research programme submitted to the Shahid Beheshti University