مدخلی بر روشهای آموزش معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

ساخت و ساز معمارانه در کشور ما در حال گذار از دوران سخت، بحران هویت است و بر صاحینظرن است که تمامی توان خویش را جهت تسریع گذر از این دوران و ورود به دوران خودیابی شکوفایی فرهنگی به کار گیرند. در چنین شرایطی آموزش رشته معماری دقت نظر و توجه بیشتری می طلبد. آینده معماری این سرزمین در گرو تولد معماررانی است که با پرورش ذهن خلاق خویش و با اتکا به اموال و آرمانهای فرهنگی و اعتقادی مردم و اتصال با میراث غنی معماری این مرز و بوم راه و روش آینده را ترسیم کنند. مقاله زیر با نگرش وضع موجود آموزش معماری و تنگناهای آن را بررسی می کند و برای پرورش ذهن خلاقه ی دانشجویان که از نظر نگارنده هدف اصلی آموزش معماری تلقی می شو.د پیشنهادهایی می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

an Introduction to Architectural Education

نویسنده [English]

  • Hadi Nadimi
-
چکیده [English]

 The architectural body of our country, Iran , is at the moment passing through a period known as" The Crisis of Identity" Therefore it is the task of all experts to use their energy in the swift passage of this period to reach an era of cultural and self identity. In such circumstances architectural education requires more thorough and careful attention . This is due to the fact that the future of architecture is at stake. The future is in the hands of a younger generation of architects who with the acute training of their creative minds and upon relying on their cultural and moral beliefs , fundamental desiers and rich architectural inheritance draw up a clear path for the future of architectural design .The main concept of this article which has visualized architectural education by glancing at its present condition and its related models is the presentation of a number of propositions in the activation of the creative mind of the students as a liner aim in architectural studies and education