سادگی و پیچیدگی دو قطب طراحی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

جریان دیدن همیشه توام با حرکت چشم است. چشم همواره با نگاههای سریع به نقاط مختلف هر حجم یا نتظره آن را بررسی می کند و می بیند. در واقع عمل دیدن از طریق همین نگاههای سریع به نقاط یا واحدهای منفرد انجام می گیرد. انسان ممی کوشد تا این واحدهای منفرد را به صورت کل در آورد و برای آن توضیح عقلی بیابد. ایم کار یعنی وحدت جوئی احساسی به وسیله متصل کردن ذهنی نقاط به یکدیگر صورت می پذیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simplicity & complexity in Design

نویسنده [English]

  • Jahanshah Pakzad
-
چکیده [English]

Although the topic of simplicity and complexity has deep roots in the field of achitectural theory , the discussion about the actual characteristics of these two concepts has yet to be concluded and has still kept its attraction.The present article gives a breif definition of these terms and introduces a system which helps the visual classification of all design pattern in the two categories of simplicity and complexity.