نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 بخش انرژی و نورٰ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دهه اخیر، کنترل آلاینده‌های حاصل از صنعت ساختمان بوده است. ساختمان نیز مانند هر محصول صنعتی دیگر، حاصل مصرف مواد اولیه و انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید‌ناپذیر بوده و افزایش ساخت‌وساز به خصوص در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر بازیابی انطباقی از بناهای متروک و تاثیرات زیست‌محیطی استفاده‌مجدد از این بناها در مقابل ساخت‌و‌ساز جدید است. از آنجاییکه استفاده ‌مجدد از ساختمان‌ها پتانسیل بالقوه برای تمامی بناها نیست، بنابراین لازم است یک ابزار تصمیم‌گیری فراهم شود که بتوان به کمک آن پتانسیل استفاده‌مجدد از ساختمان‌های موجود ارزیابی شود.
بدین منظور، مهم‌ترین معیارهای تاثیرگذار بر بازیابی انطباقی بناهای متروک از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران و مطالعه پیشینه موضوع و مقالات معتبر حوزه انرژی و پایداری شناسایی و در هفت گروه کلی دسته‌بندی شدند. سپس به کمک پرسشنامه از 110 نفر از متخصصان این حوزه میزان اثربخشی هر یک از این عوامل بر روی بازیابی انطباقی از بناهای متروک تعیین گردید. نتایج مستخرج از پرسشنامه توسط آزمون‌های آماری تحلیل شد و در نهایت به کمک روش AHP وزن معیارهای تصمیم‌گیری تعیین گردید. طبق نتایج، این معیارها به ترتیب عوامل زیست‌محیطی، معماری‌ و شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، عملکردی و تکنولوژی رتبه‌بندی شدند و در آخر عامل زیست‌محیطی به عنوان یکی از مصادیق توسعه پایدار تاثیرگذارترین عامل در بازیابی انطباقی بناهای متروک معرفی شد که به کمک آن می‌توان پتانسل و ارزش ساختمان را به منظور بازیابی و یا تخریب آن سنجید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate the Adaptive Reuse of Abandoned Buildings

نویسندگان [English]

  • Hanieh Ahmadi Joshaghani 1
  • Mohammad Reza Hafezi 1
  • Behrouz MohammadKari 2

1 Building Department, Faculty of Architecture and urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Energy and light section, Road, Housing & Urban Development Research Center

چکیده [English]

Controlling the contaminants caused by the building industry is one of the most important concerns in the last decade. Building like any other product, is the result of the consumption of raw materials and renewable and nonrenewable energy, and increasing the construction especially in the developing countries seems inevitable. The purpose of this research is to determine the factors affecting the adaptive reuse of abandoned buildings, and the environmental impacts of reusing these buildings versus modern construction. Since reusing buildings is not the potential for all constructions, it is necessary to provide decision tools with which we can evaluate the potential of reusing existing buildings. For this purpose, The most important impressive criteria on the adaptive reuse of abandoned buildings were recognized and classified into seven general groups through interviewing with the experts and thinkers and studying the background of the subject and authentic articles in the field of energy and Sustainability. Then, with the help of a questionnaire from 110 experts in this field, the effectiveness of each of these factors on the adaptive reuse of abandoned buildings was determined. The results of the questionnaire were analyzed by statistical tests and finally the weight of decision criteria was determined using AHP method. According to the results, The criteria affecting the adaptive reuse of abandoned buildings were ranked as follows: environmental factors, architecture and urbanism, social, economic, physical, functional, and technology. At the end, Environmental factor as one of the instances of sustainable development, is identified as the most effective factor in the adaptive reuse of abandoned buildings with which the potential and value of the building can be measured in order to reuse or destroy it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Reuse
  • Abandoned buildings
  • Environmental sustainability
  • Decision making method