یادنامۀ کریستوفر الکساندر

نویسنده

ندارد

چکیده

کریستوفر الکساندر، معمار و نظریه‌پرداز طراحی، پس از شش دهه تلاش در عمق بخشیدن به اندیشه و عمل معماری، در تاریخ 26 اسفند 1400/  17 مارس 2022 چشم از جهان فرو بست و میراث ارزشمندی از خود، در هر دو حوزة نظر و عمل، به‌جا گذاشت. متنی که مطالعه می‌کنید نوشتة دوست و همکار نزدیک او، نیکوس سالینگاروس، است، که آن را برای دوستداران ایرانی الکساندر در اختیار صفه قرار داده است3.

کلیدواژه‌ها


مراجع ندارد