کتابشناسی شهرهای ایران- قسمت چهارم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

 در شماره های گذشته این نشریه ذیل عنوان "کتابشناسی شهرهای ایران" و ضمن معرفی اهداف و سرفصل های مندرج در کتابشناسی موصوف، بخشی از منابع تحقیق شهرهای ایران با عناوین زیر در اختیار خوانندگان قرار کرفت:1-      مآخذ اصلی در زمینه جغرافیای تاریخی ایران به ترتیب زمان تالیف.2-      کتابشناسی کلیات جغرافیای تاریخی ایران.3-      کتابشناسی شهرنشینی و شهرسازی ایران.4-      فهرست کتابشناسی های موجود در زمینه معماری و شهرسازی ایران.5-      کتابشناسی مدیریت شهرهای ایران.6-      فهرست کتابشناسی های موجود در زمینه ی شهرهای ایران.7-      "کتابشناسی موردی شهرهای ایران"که به ترتیب حروف الفبا و بر مبنای نام شهرهای ایران تنظیم گردیده است. به علت حجم زیاد این بخش از کار، در شماره های گذشته از کتابشناسی موردی شهرهای ایران حروف آ، الف، ب و پ معرفی شد و در این شماره ت در معرض استفاده علاقمندان قرار می گیرد و انشالله در شماره های بعد، به تدریج سایر موارد معرفی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Bibliographic List of Iranian Cities

نویسنده [English]

  • Bahram Ghadiri
-
چکیده [English]

In the previous issues of SOFFEH, with the introduction of the goals and subtitles of this bibliography, a section of the list of research sources were presented to our readers.These included :1:  Research sources of the Iranian historical geography in the order of their compilation.2:  A bibliographic list of the geographical history of Iran.3:  A bibliographical list of urban design and settlements of Trim.4:  A bibliographic list of architecture and urban design of Iran.5:  A bibliographic list of Iranian city management.6:  A bibliographic list of Iranian cities.In the present issue, the bibliographic list of Iranian cities, arranged in alphabetical, is presented to our readers. Due to the extent of this section, the letter is published. We hope to present the following sections of this research in our future issues.

  1. موجود در فایل متن مقاله