ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

ابراهیم سلطان، نوادۀ تیمور، خوشنویس و کتیبه نگاری توانا بود و ازکتیبه هایش در بناهای شیراز بسیار یاد کرده اند. برخی از این کتیبه ها در بناهایی چون دارالصفا و دارالایتام و بقعۀ ظهیری بوده است که اکنون آگاهی چندانی از آنها در دست نیست. گویا او کتیبه ای هم برصفۀ آرامگاه سعدی نگاشته است. سه یادگاری رقم داراز این شاهزاده در کاخ تچر به جا مانده وکمال الدین ایناق نیز یادبودی به نام او بر طاقچۀ اول ایوان همین کاخ نوشته است. با توجه به تاریخ این کتیبه ها،ابراهیم سلطان در شوال 826 ق از تخت جمشید بازدید کرده است. کتیبۀ رقمدار و بدون تاریخ او در بقعۀ علی بن حمزۀ شیراز متعلق به بنای دیگری است، اما نگارش کتیبه های چوبی این بنا را از او میدانند. بر طاقنمای غربی ضلع شمالی خدایخانه در مسجد جامع عتیق شیراز نیز نوشته ای بدون تاریخ و رقم حک کرده اند که ممکن است فرمان تفویض حکومت فارس از جانب شاهرخ به ابراهیم سلطان و شاید به قلمه مو باشد. کتیبه های به جا مانده از ابراهیم سلطان به قلم ثلث است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inscription of Ibrahim Sultan

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadeq Mirza Abolqassemi Mirza Abolqassemi
PhD candidate, Faculty of Arts, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Ibrahim Sultan (796-838 AH) was a Timurid prince who ruled in Shiraz since 817 AH. He was a patron of arts and a renowned calligrapher. His calligraphic inscriptions which were all within his territory of rule, have been frequently referred to by historians. Nevertheless, only a few of those inscriptions remain today. Three of these inscriptions are carved in Persepolis. These inscriptions mention poems of Sa'di and refer to the name of the calligrapher, Ibrahim Sultan. His undated inscription in the mausoleum of Ali-ibn-Hamzeh probably belongs to another building. There is another undated inscription in the Atiq Mosque, which could be his decree of appointment as the ruler of Shiraz and is probably his calligraphy.