اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مرکز شهرها بخشی از سرمایه های فرهنگی کشور ما هستند و حکم اندوخته های متراکمی را دارند که گنجینه هایی از خاطرات جمعی و شیوه زندگی گذشتگان را در دل خود جای داده اند. این مراکز هنوز در بسیاری از شهرها، قلب اقتصادی شهر، محل معیشت و سکونت شهروندان اند. هدف این مقاله بیان ضرورت درک اهمیت مرکز شهر، علت توجه به آن و دلایل احیای مرکز شهر با توجه به اهمیت آن برای کل شهر است. اولین و شاید موثرترین اقدام و تصمیم در مواجهه با موضوع مرکز شهر، درک اهمیت و ضرورت احیای آن و بر همیاری مبنا اتخاذ رویکرد پایه ای و موثر برای هدایت تحولات آن در قالب ملاحظات کل سیستم شهر است.

کلیدواژه‌ها