کلیدواژه‌ها = فرم
بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.48308/sofeh.2021.101872

غزاله عباسیان؛ نیلوفر نیک قدم؛ محمود حسینی