نویسنده = محمد تحصیلدوست
تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.226430.1146

امیر رضائیان؛ محمد رضا حافظی؛ محمد تحصیلدوست


بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-58

10.29252/soffeh.30.1.43

سید پویان کاظمی سنگدهی؛ رهام افغانی خراسکانی؛ محمد تحصیلدوست


رابطه ارتفاع ساختمان و هزینه های ساخت در ساختمانهای مسکونی 1 تا 50 طبقه

دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-51

10.29252/soffeh.29.1.35

حسام الدین زاریان؛ محمد تحصیلدوست


تکنولوژى، معمارى، و پایدارى

دوره 22، شماره 2، تیر 1391، صفحه 47-60

محمد تحصیلدوست