یادگاری از گذشته(خانه آقای سجادی)

- - - -

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  آنچه با عنوان بالا در هر شماره از این نشریه خواهد آمد حصل تلاش چندساله دانشجویان درس آشنایی با هنر و معماری اسلامی است. یکی از تمرینهای این درس "برداشت" کامل یک بنای دوره اسلامی ایران است. این برداشت به منظور مواجهه مستقیم با بناهای قدیم و دقت در جزء جزء آنها و همدمی و انس با معماری سنتی انجام میگیرد. در این تمرین پس از انتخاب یک بنای مهم ...  بیشتر

گزارشی ار واحد اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی

زهره عمادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  در تابستان سال 1360 به وسیله جمعی از دانشجویان و اعضای دانشکده شالوده واحد اسناد و تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ریخته شد و اسناد آن در سال 1362 به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید. از مهمترین هدفهای واحد اسناد و تحقیقات جمع آوری تنظیم و طبقه بندی اسناد و پروژه های مطالعاتی و تحقیقی دانشجویان این دانشکده برای یاری رساندن به پژوهشگران در ...  بیشتر

احیا فرهنگ وقف با هدف تسهیل زندگی در مجتمعهای زیستی

بهرام قدیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  مالکیت غالب بناهای با عملکرد عمموی که عموما هم جز مواریث فرهنگی و تاریخی جامعه اسلامی بشمار می روند،وقفی است. علل ماندگاری موقوفات در بستر زمان را باید در نفس فرهنگ متعالی وقف جستجو کرد. در واقع وقف به مثابه یک هیات تالیفی توانمندی است که میان اجزا آن همسازی و الفت خاصی بر قرار است. در مجموع اجزا هدفمند این هیات نه تنها ضامن بقای مالکیت ...  بیشتر

بحثی پیرامون نمود خلاقیت

محمود رازجویان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  دستمایه خلاقیت اختصاص به کار در مدرسه های هنر ندارد. زندگی بی آن در بسیاری موارد دشوار و گاهی حتی ناممکن است. آموزش خلاقیت باید پیش از ورود داوطلبان به دانشکده های هنر و از نخستین سالهای فراگیری انسان آغاز شود. با این باور مقاله زیر به بحث درباره ماهیت جایگاه خلاقیت و معرفی نمودهای آن در الگویی پیشنهادی پراداخته و رهنمودهایی کلی برای ...  بیشتر

نگاهی به مفهوم شهر در ایران

سید محسن ﺣﺒﻴﺒﻲ

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  ادراک از شهر سنتی در ایران و تعابیری که از این شهر نزد خاورشناسان اروپایی قرارد دارد. سبب می گردد تا کتکاش تاریخی در متون قدیم در فضاهای ساخته شده سنتی اهمیتی خاص یابد. وجود دولتی که هم قانونگذار است ،هم مجری و هم سایه خدا بر زمین موجد اصلی شکل گیری شهر دیوانی- نظامی است که گستره خوش را تا بسیار دورتر از فرا سوی دیوارهایش می گستراند و ...  بیشتر

واحد همسایگی

جهانشاه پاکزاد

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  گاه در پشت واژه ها ترکیبات و اصطلاحات به ظاهر ساده ،سابقه تاریخی و مبانی نظری قوام یافت و معتبر وجود دارد که توجه به آنها برای جلوگیری از اشکالات گوناگون مانند: خلط در مفاهیم گرفتاری در دام ارزشهای بیگانه و درگیری در مشاجرت غیر ضروری لازم است نمونه ای از این اصطلاحات واحد همسایگی است که در حوزه معماری و شهرسازی غرب با قدمتی نزدیک به ...  بیشتر

مقایسه هزینه های جابجایی و یا درجاسازی خرمشهر

سید حسن میری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1369

چکیده
  در میان شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی ایران و عراق ،خرمشهر از ویژگیهای عمده برخوردار است این ویژگیها ناظر بر مقاومت طولانی و قهرمانانه مردم در مقابل دشمن،درگیری در نبردی سنگین و طولانی که نهایتا منجر به آزادی شهر شد و بالاخره آسیب دطدگی شهر از تخریب وسیع و سبعانه دشمن در طول اشغال می باشد. مقاله حاضر با درنظر گرفتن این ویژگیها، پیشنهاد ...  بیشتر