داوران

 

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان Publons
  مرجان نعمتی مهر دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى Publons
  شمین گلرخ استادیار ایران تهران استادیار، دانشکدة معمارى و شهرسازى،  دانشگاه تهران  
  محمد تحصیلدوست دانشیار ایران  تهران دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتى Publons
  محمدرضا حافظی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی  
  مهرداد  قیومی  دانشیار ایران  تهران دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی Publons
  زهره  تفضلی  استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی Publons
  عبدالمجید خورشیدیان استادیار ایران ساری استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل Publons
  آزاده لک دانشیار ایران تهران دانشیار - دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتى Publons
  وحیده ابراهیم نیا استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی Publons
  مظفر صرافی استاد ایران تهران استاد، دانشکده معماری، دانشگاه شهیدبهشتی  
  عباس  مالیان  استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی Publons
  مهنام نجفى سایر ایران تهران مدعو دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتى Publons
  سید حسین معینی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی Publons
  شهاب‌الدین کرمانشاهی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده شهرسازی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران   
  مهدی سلطانی استادیار ایران بناب استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه بناب Publons
  سعید نوروزیان ملکی استادیار ایران تهران گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی Publons
  محمد فرخ زاد استادیار ایران گرگان استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان  
  شهرام دلفانی   ایران تهران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی  
  مصطفی کیانی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشگاه هنر تهران، گروه معماری Publons
  آزاده آقالطیفی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی  
  حمید ندیمی استاد ایران تهران استاد دانشکده معماری، دانشگاه شهیدبهشتی Publons
  مریم فرهادی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی  
  فرهاد شریعت راد استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی،  دانشگاه شهید بهشتى Publons
  اکبر زرگر استاد ایران تهران استاد،  دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی  
  سیدحسن تقوائی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى Publons
  حمید ضیائیان استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرساز، دانشگاه شهیدبهشتی  
  زهراسادات زمردیان استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی،  دانشگاه شهید بهشتی Publons
  محمد مهرکی زاده مربی ایران دزفول مربی - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
  محمدیاسر موسی پوربردسیری سایر ایران تهران دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی Publons
  غلامرضا طلیسچی استادیار ایران همدان گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  
  مجتبی ثابت فرد سایر ایران تهران استاد مدعو / دانشگاه تهران  
  کورش مؤمنی دانشیار ایران دزفول دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، ایران  
  محمد دیده بان استادیار ایران دزفول استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، ایران  
  بهزاد وثیق استادیار ایران دزفول استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، ایران Publons
  فرشاد نوریان دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکده شهرسازی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران  
  ئه سرین محمودپور استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران Publons
  متین علاقمندان استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی Publons
  محمدرضا نامداری استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ  
  مصطفی کیانی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشگاه هنر تهران، گروه معماری Publons
  محسن بینا استادیار ایران دزفول استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
  محمدمهدی عبدالله زاده استادیار ایران تهران استادیار -  دانشکده فنی انقلاب اسلامی، گروه معماری و شهرسازی تهران Publons
  هادی شهامت استادیار ایران ایلام استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام Publons
  عاطفه کرباسی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی Publons
  عبدالرحمن دیناروند استادیار ایران دزفول استادیار گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول Publons
  شاهین حیدری استاد ایران تهران استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  
  گیسو قائم استادیار ایران تهران استادیار، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی  
  میثم لباف خانیکی استادیار ایران تهران استادیار، باستانشناسی دوران تاریخ اسلامی، دانشگاه تهران Publons
  ناصر سرافراز استادیار ایران اهواز عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز  
  هادی صفایی پور استادیار ایران تهران استادیار ،  دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی  
  فاتیما رازقی سایر ایران تهران دانشکده معماری  و  شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی  
  محسن سرتیپی پور استاد ایران تهران استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی  
  علی غفاری استاد ایران تهران استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی  
  پویا علاءالدینی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران  
  حمیدرضا پارسی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکده شهرسازی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران  
  رضا نجف زاده استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی  
  ناصر برک پور استاد ایران تهران استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران،   
  جواد دیواندری استادیار ایران کاشان استادیار، دانشکده معماری، دانشگاه کاشان Publons
  نریمان فرح زا استادیار ایران یزد استادیار، دانشکده معماری، دانشگاه یزد  
  محمدرضا بمانیان استاد ایران تهران استاد دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس  
  محمدرضا رحیم زاده استادیار ایران  تهران  استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران،  Publons
  سعید علیتاجر استادیار ایران همدان عضو هیات علمی  
  سعید خاقانی استادیار ایران تهران استادیار، دانشگاه تهران  
  مجتبی ثابت فرد سایر ایران تهران استاد مدعو / دانشگاه تهران  
  ریما فیاض دانشیار ایران تهران
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
 
  محمود رازجویان استاد ایران تهران استاد، دانشکده معماری و شهرساز، دانشگاه شهیدبهشتی  
  علیرضا مستغنی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر Publons
  محمد فرخ زاد استادیار ایران گرگان استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان  
  محمود ارژمند استادیار ایران تهران استادیار، دانشگاه هنر، دانشگاه تهران Publons
  هانی منصورنژاد سایر ایران تهران مدرس دانشگاه  
  مجید حیدری دلگرم   ایران همدان دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان  
  نگار ذیلابی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی  
  محمدمهدی عبدالله زاده استادیار ایران تهران استادیار -  دانشکده فنی انقلاب اسلامی، گروه معماری و شهرسازی تهران  
  عارف امامی مهر سایر ایران تهران دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  
  میثم بصیرت استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران Publons
  غلامرضا کاظمیان دانشیار ایران تهران دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی  
  سیدعلی صفوی استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس Publons
  محمدصادق فلاحت دانشیار ایران زنجان گروه معماری دانشگده مهندسی دانشگاه زنجان، ایران  
  علی اکبر کوششگران استادیار ایران یزد

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

 
  رشید جعفری   ایران اصفهان دانشجوی دکتری دانشگاه هنر اصفهان  
  محسن افشاری استادیار ایران اصفهان استادیار، دانشکده معماری، دانشگاه هنر اصفهان  
  حمید رضا شریف دانشیار ایران شیراز دانشیار، گروه معماری ، دانشکده هنر و معمارى دانشگاه شیراز Publons
  امیر سعید محمودی دانشیار ایران تهران دانشیار، دانشکده معماری، دانشگاه تهران  
  وحید صدرام استادیار ایران سبزوار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری Publons
  مجتبی رفیعیان استاد ایران تهران استاد، دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه تربیت مدرس  
  سمیه پورباقر استادیار ایران تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  Publons

 

روح الله مجتهدزاده استادیار ایران اهواز استادیار، دانشکدة معمارى،  دانشگاه شهید چمران اهواز Publons

 

محمد غلامعلی فلاح استادیار ایران  تهران استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی Publons

 

فرهاد کاروان استادیار ایران همدان استادیار،دانشکده معماری،دانشگاه آزاد اسلامی همدان