موضوعات = معماری
یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2022.222413.1051

فوزیه زینلی؛ نریمان فرح زا؛ محمدرضا حافظی


عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.223184.1068

پرنیا آذینی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی


تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.226430.1146

امیر رضائیان؛ محمد رضا حافظی؛ محمد تحصیلدوست


نسبت معماری و رتوریک بازاندیشی در ریشه های مشترک

دوره 33، شماره 4، 1402، صفحه 7-24

10.48308/sofeh.2021.222721.1058

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ زهره تفضلی


از تجسدیافتگی و بدنمندی تا تن یافتگی بازاندیشی نقش بدن در تاریخ تحول نظریۀ معماری غرب

دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 5-24

10.48308/sofeh.2023.219885.0

سیده سعیده حسینی زاده مهرجردی؛ حمید میرجانی؛ حمید ندیمی


ارزیابی تأثیر سایه بر آسایش حرارتی فضای باز و تعیین محدودۀ آسایش حرارتی

دوره 33، شماره 3، 1402، صفحه 43-59

10.48308/sofeh.2023.228327.1190

شهرزاد طالب صفا؛ مسعود طاهری شهرآئینی؛ شیائوشان یانگ؛ محمدرضا ربیعی


رویکرد معمار به طبیعت و عالم طبیعت از منظر برخی از متفکران اسلامی

دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 23-34

10.48308/sofeh.33.2.23

علی کبیری سامانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ سیدمهدی امامی جمعه


خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریۀ قدرت میشل فوکو

دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 67-80

10.48308/sofeh.33.2.67

نوشین قربانی؛ سحر طوفان؛ حبیب شاه‌حسینی؛ نیما ولی‌زاده؛ حسن ستاری ساربانقلی


مورخ معماری و شیوه های تنانیِ دانستن

دوره 33، شماره 2، 1402، صفحه 99-113

10.48308/sofeh.33.2.99

امید شمس؛ مهرداد قیومی بیدهندی


هستی‌شناسی قید در فرایند طراحی

دوره 33، شماره 1، 1402، صفحه 9-24

10.52547/sofeh.33.1.9

گلناز مشرقی؛ حمیدرضا انصاری