دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی

نعیمه رضائی؛ گلاره البرزی؛ لیلا علیلو

دوره 30، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.3.59

چکیده
  بافت تاریخی کاشان که از حدود نیم قرن پیش دچار فرسودگی و افت ارزش شده بود، در سال­های اخیر با تحولات جدیدی روبه­رو شده است. خانه­های قدیمی فرسوده و گاه متروک توجه سرمایه­گذاران خصوصی را جلب کردند و موج خرید و مرمت آن­ها شروع شد. این خانه­ها اغلب بعد از مرمت تبدیل به هتل­های سنتی (بوتیک هتل) و یا سایر کاربری­های مرتبط با گردشگری ...  بیشتر