کلیدواژه‌ها = باغ ایرانی
زیبایی در باغ ایرانی

دوره 26، شماره 3، مهر 1395، صفحه 87-110

سیما رحیمیان؛ احمد میرزاکوچک خوشنویس


شرح معماری باغ تخت شیراز

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 5-22

حمیدرضا خویی؛ محمدرضا گراوندپور