نویسنده = �������������� ����������
عوامل موثر بر آموزشِ برخطِ کارگاه طراحی معماری (مطالعه موردی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در دوره شیوع کوید-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.52547/sofeh.2021.220904.1014

فرهاد شریعت راد؛ منیره آدینه دوست آبادی؛ رامین دهبندی؛ فاطمه سنماری