نویسنده = جلیل حبیب اللهیان
اسناد شهرهای ایرانی در دوره قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/sofeh.2024.104354

محمود رازجویان؛ بهرام قدیری؛ محمد مهریار


رسم گره کند طبل قناس با استفاده از روش های ابداعی پارامتریک

دوره 26، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 109-124

بیتا حاجبی؛ احمد امین‌پور؛ محمدرضا اولیا؛ رضا ابوئی


رویکردى انسانى به مسکن

دوره 21، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-16

شهرام پوردیهیمى؛ بهادر زمانى؛ صمد نگین تاجى


روایت تهران

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 157-182

سیدمحمد بهشتی


مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 183-196

کمال الدین نیکنامی؛ زهرا میراشه؛ مریم رمضانی


تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-18

کامبیز حاجی قاسمی


کتیبه های پاسارگاد در دورۀ اسلامی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 79-88

محمدصادق میرزاابوالقاسمی


بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحلۀ ساخت پروژه های ساختمانی بلند

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 89-98

مجتبی حسینعلی پور؛ ناصر شهسواری؛ فرزانه منتظری


شرح معماری باغ تخت شیراز

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 5-22

حمیدرضا خویی؛ محمدرضا گراوندپور


مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 31-40

افرا غریب پور


بررسی موقعیت و وضعیت حمام های تاریخی شهر تبریز

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 61-74

عطیه رشید نجفی


اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی از دید جامعه صاحب نظران و متخصصان ایرانی

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 75-88

پروین السادات سجادی قائم مقامی؛ شهرام پوردیهیمی؛ اسماعیل ضرغامی


جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 21-34

سید محمدجعفر خاتمی؛ محمدحسن فلاح


طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 51-76

آزیتا بلالی اسکویی؛ محمدعلی کی نژاد؛ عبدالمجید نقره کار


طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار

دوره 20، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 77-84

میترا خلیلی؛ حوریه مشهدی باقرموخر؛ زهرا قیابکلو