دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
شناسایی مؤلفه‌های زمانی مؤثر در طراحی شهری حضورپذیر

محمود قلعه‌نویی؛ نیلوفر جبل‌عاملیان

دوره 28، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 59-78

چکیده
  زمان همواره مورد توجه نظریه­پردازان معماری و شهرسازی بوده، اما بررسی­ها در این زمینه­ با تأکید بر جنبه­های زیبایی­شناختی صورت گرفته­­ است. در حالی که بی­توجهی به تأثیر آن بر حضورپذیری فضاهای شهری سبب شده که انسان امروزی، تحت تأثیر ادراک ضرب­آهنگ تند کلان‎شهرها، تمایلی برای حضور در فضاهای شهری را نداشته باشد و به ...  بیشتر

کاربرد ریتم‌های شهری در فرایند طراحی فضاهای شهری نمونۀ‌ موردی: فضاهای شهری محله جلفای اصفهان

نیلوفر جبل عاملیان؛ محمود قلعه نویی

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 67-90

چکیده
  فضای زندگی انسان‌ها، تحت تأثیر بعد زمان، ویژگی‌های متفاوتی به خود می­گیرد. این ویژگی‌ها که یا به صورت بازگشت‌کننده و یا بازگشت‌ناپذیر هستند، در غالب ریتم‌های شهری، بر روی چگونگی استفاده از فضا تأثیر می­گذارند. ریتم‌های شهری ردپایی از زمان در فضا هستند و در غالب فرم­های پیچیده، به منزلۀ جنبه­ای از عناصر ریتمیک طبیعت، مردم، ...  بیشتر