نویسنده = ������������ ��������
نسبت معماری و رتوریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ زهره تفضلی


دگرگونی نقد معماری و انواع آن در طی زمان

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-41

10.52547/sofeh.32.2.27

مطهره دانایی فر؛ زهره تفضلی


مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی

دوره 23، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 17-30

زهره تفضلی